Η φύση απογειώνει την εικόνα του σώματος

φύση και εικόνα του σώματος

 Μια βόλτα στη φύση αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας

   Η έκθεση στη φύση και σε εικόνες από το φυσικό περιβάλλον προωθεί θετικότερη εικόνα σώματος, σύμφωνα με έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Body Image.

   Το άρθρο του Body Image παρουσιάζει τα αποτελέσματα πέντε ερευνών, που πραγματοποιήθηκαν με στόχο να κατανοηθεί η επιρροή της παραμονής σε φυσικά περιβάλλοντα στην εικόνα του σώματος. Οι ερευνητές εστίασαν σε ενσώματες εμπειρίες, μέσω των οποίων τα άτομα κερδίζουν μια αίσθηση σύνδεσης με τα σώματά τους και εκφράζουν τις επιθυμίες των σωμάτων τους.

   Μελέτη της επίδρασης του φυσικού περιβάλλοντος στην εικόνα του σώματος

   Στις 3 πρώτες έρευνες Άγγλοι φοιτητές παρακολούθησαν φωτογραφίες φυσικών και κτιστών περιβαλλόντων, συμπληρώνοντας ερωτηματολόγια αμέσως πριν δουν και αμέσως αφού είδαν τις φωτογραφίες. Ως φυσικά περιβάλλοντα θεωρήθηκαν πράσινοι χώροι, πάρκα και κήποι και ως κτιστά περιβάλλοντα αστικά τοπία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η παρακολούθηση εικόνων φυσικών περιβαλλόντων οδήγησε σε βελτιωμένη εικόνα σώματος.

  Στη μελέτη 4 οι συμμετέχοντες έκαναν τη βόλτα τους σε φυσικό περιβάλλον, συμπληρώνοντας αμέσως μετά ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση της σωματικής εκτίμησης, με τα αποτελέσματα να δείχνουν σημαντικά υψηλότερη εκτίμηση για το σώμα τους. Προκειμένου να διερευνηθεί η έκταση στην οποία τα αποτελέσματα της έρευνας 4 ήταν ισχυρά, έγινε μια ακόμα ξεχωριστή, πέμπτη, έρευνα στην οποία ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες, καθώς περνούσαν από έναν σχεδιασμένο πράσινο χώρο, να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση της σωματικής εκτίμησης τόσο στο ξεκίνημα της βόλτας τους όσο και καθώς έφευγαν από το πάρκο. Η έρευνα ανέδειξε ότι η αφιέρωση χρόνου στον πράσινο χώρο έχει ως αποτέλεσμα βελτιωμένη κατάσταση σωματικής εκτίμησης και βελτιωμένη εικόνα σώματος.

    Πώς συνδέεται η έκθεση στο φυσικό περιβάλλον με θετικότερη εικόνα σώματος

   Η θετική εικόνα σώματος μπορεί να οριστεί ως μια πολύπλευρη δομή, που περιλαμβάνει ευνοϊκές γνώμες για το σώμα, σεβασμό για το σώμα, απόρριψη κανονιστικών ιδανικών για την εξωτερική εμφάνιση και μια ευρεία αντίληψη της ομορφιάς.

   Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις για τη σύνδεση της παραμονής σε φυσικά περιβάλλοντα και της ευεξίας. Τα φυσικά περιβάλλοντα αποτελούν ζωτικούς χώρους κοινωνικής αλληλεπίδρασης και δημιουργούν ευκαιρίες για κοινωνική επαφή, γεγονός το οποίο προσφέρει μια αίσθηση κοινότητας και συναισθήματα ασφάλειας, καθώς και βελτιωμένη νοητική υγεία. Τα φυσικά περιβάλλοντα μπορούν, επίσης, να «αιχμαλωτίσουν» την προσοχή κάποιου με έναν αποτελεσματικό αλλά ήπιο τρόπο, μια κατάσταση που συνοδεύεται από συναισθήματα ευχαρίστησης, τα οποία με τη σειρά τους καλλιεργούν την αυτό-επιείκεια –που περιλαμβάνει να είσαι ανοιχτός σε εμπειρίες και να φροντίζεις για τον εαυτό σου, καθώς και να σέβεσαι και να εκτιμάς το σώμα σου ως μέρος ενός ευρύτερου οικοσυστήματος, που απαιτεί προστασία και φροντίδα- την πραότητα και μια θετική θεώρηση του σώματος και του εαυτού.

   Ο χρόνος που διατίθεται στα φυσικά περιβάλλοντα συμβάλλει, επίσης, στην αποστασιοποίηση του εαυτού από πλαίσια εστιασμένα στην εξωτερική εμφάνιση, που οδηγούν σε αρνητική εικόνα σώματος. Αλλά και η έκθεση σε πράσινους χώρους προωθεί, επίσης, περισσότερα συναισθήματα σύνδεσης με τη φύση, κάτι το οποίο σχετίζεται με βιολογικά και ψυχολογικά οφέλη.

  Οι πέντε διαφορετικές μεθοδολογικά έρευνες προσθέτουν σε ένα σύνολο στοιχείων, που αναδεικνύει ότι η παραμονή σε φυσικά περιβάλλοντα και οι δραστηριότητες σε εξωτερικό χώρο σχετίζονται με βελτιωμένη φυσιολογική, ψυχολογική και κοινωνική ευεξία. Έτσι, η μελέτη για τα αποτελέσματα των φυσικών περιβαλλόντων στην εικόνα του σώματος λειτουργεί ως μια υπόσχεση συμπληρωματικής μεθόδου για την καλλιέργεια θετικότερης εικόνας σώματος, αφού η επαναλαμβανόμενη έκθεση στη φύση μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν υγιείς σχέσεις με  το σώμα τους -γεγονός το οποίο, στο πέρασμα του χρόνου, οδηγεί σε θετικότερη εικόνα σώματος.