Εννοιολογικές διασαφηνίσεις

   Εννοιολογικές διασαφηνίσεις

   Η αισθητική ή κοσμητική χειρουργική είναι τομέας της ειδικότητας της πλαστικής χειρουργικής, που προσφέρει επιστημονικούς τρόπους βελτίωσης της εξωτερικής εμφάνισης σε υγιείς ανθρώπους, ως αποτέλεσμα της θέλησής τους για καλύτερη αισθητική κάποιων χαρακτηριστικών του προσώπου και του σώματός τους. Διακρίνεται από την επανορθωτική πλαστική χειρουργική, η οποία διορθώνει και αποκαθιστά τη μορφή και τη λειτουργικότητα μελών του σώματος μετά από επίκτητες (τραύματα από ατυχήματα ή εγκαύματα) ή συγγενείς βλάβες (απλασίες, υπερπλασίες), όγκους ή νόσους. Βέβαια, παρόλη τη διακριτότητα των δύο αυτών τομέων της πλαστικής χειρουργικής, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι σε κάθε επανορθωτική επέμβαση επιδιώκεται το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα και σε κάθε αισθητική επέμβαση είναι κρίσιμης σημασίας η διατήρηση της λειτουργικότητας του υπό τροποποίηση χαρακτηριστικού και της υγείας του υποβληθέντα στην επέμβαση.